Home

De Van Bijlevelt Stichting is ontstaan op 28 februari 1947 toen mevrouw Pouwlina van Bijlevelt overleed. Haar vermogen —toen bestaande uit boerderijen en land in de buurt van Vleuten en Haarzuilens— is destijds in gebracht in de stichting.
Een deel van het onroerend goed is in de loop der jaren verkocht, een ander deel (grond in Haarzuilens) is nog in bezit. Uit het vermogen en de inkomsten daarvan, wordt de doelstelling van de Stichting verwezenlijkt.

“Het verleenen van geldelijke en zedelijke steun aan personen die een bestaan zoeken in het beoefenen van de schoone kunsten en wetenschappen, op welk gebied ook, daaronder ook begrepen het tooneel en dergelijke.”

Ofwel:
Het steunen van talentvolle professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde alsmede tussenliggende interdisciplinaire velden, tijdens het begin van hun loopbaan. Een relatie met wetenschap is daarbij belangwekkend.

Gelieerd aan de Van Bijleveltstichting

Naast de voorzitter die tevens de beheerder (Trustee) van het vermogen is, wordt het bestuur van de Van Bijleveltstichting gevormd door vertegenwoordigers van de volgende besturen:


Joost Zwagerman Essayprijs 2022
Gezocht: getalenteerde essayisten

Op 18 november aanstaande, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015), zal de vijfde Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, uitgevoerd in samenwerking met de erven van Joost Zwagerman. De uitreiking vindt plaats in Alkmaar, waar die dag ook de Joost Zwagerman Lezing zal worden uitgesproken.

De prijs van € 7.500,- is bedoeld voor ‘aanstormend talent’: schrijvers die nog geen essay in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media. De inzendingstermijn sluit op 18 augustus 2022.

Voor meer informatie, bezoek de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Lees het volledige persbericht


Fien Veldman is de winnaar van de Joost Zwagerman Essayprijs 2021.
Anouk Kootstra is de winnaar van de Joost Zwagerman Essayprijs 2020.
Jolanda van Benthem is de winnaar van de Joost Zwagerman Essayprijs 2019.
Jilt Jorritsma is de winnaar van de eerste Joost Zwagerman Essayprijs 2018.