Bestuur Van Bijleveltstichting

Het bestuur van de Van Bijleveltstichting wordt gevormd door:

mr. A.J. (Joost) Quant

Functie: Voorzitter / Beheerder (Trustee) van het vermogen

mr. E.M. (Elsbeth) Polak

Namens: het Nederlands Toneel Verbond
Functie: Bestuurslid

drs. (Els) M.W.A van Odijk

Namens: de Rijksakademie van Beeldende Kunsten
Functie: Bestuurslid

drs. A.J.M. (Aleid) Truijens

Namens: de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Functie: Bestuurslid

L. (Leo) Rijkaart

Namens: de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
Functie: Bestuurslid