Aanvraag

Potentiele initiatieven worden in beginsel door de bestuursleden geselecteerd. Dat sluit echter niet uit dat ook via de e-mail geïnformeerd kan worden of een initiatief aansluit bij de doelstelling van de stichting. Daarbij is het van belang dat u eerst zelf beziet of, en in hoeverre, een initiatief aansluit bij de doelstelling van de stichting. Vervolgens kan een korte email, zonder bijlagen, worden gestuurd waarin wordt aangegeven wat het initiatief inhoudt en waarom dat zou aansluiten bij de doelstelling van de stichting. Als de eerste indruk voldoende positief is dan zal de stichting contact opnemen of u verzoeken om nadere toelichting dan wel verzoeken om een aanvraag te doen.

Er zijn partnerships aangegaan met organisaties op het vlak van muziek, beeldende kunst, literatuur en theater. Het betreft organisaties die jonge professionals aan het begin van hun carrière steunen.

Van Bijleveltstichting
T.a.v. mr A.J. (Joost) Quant, Voorzitter

AMSTERDAM