Bestuur Van Bijleveltstichting

Het bestuur van de Van Bijleveltstichting wordt gevormd door:

Mr. A.J. (Joost) Quant

Functie: Voorzitter / Beheerder van het vermogen

Mr. E.M. (Elsbeth) Polak

Namens: het Nederlands Toneel Verbond
Functie: Bestuurslid

Drs. (Els) M.W.A van Odijk

Namens: de Rijksakademie van Beeldende Kunsten
Functie: Bestuurslid

Drs. W. (Wendela) Sandberg van Boelens

Namens: de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
Functie: Bestuurslid

drs. A.J.M. (Aleid) Truijens

Namens: de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Functie: Bestuurslid