Home

De Van Bijlevelt Stichting is ontstaan op 28 februari 1947 toen mevrouw Pouwlina van Bijlevelt overleed. Haar vermogen —toen bestaande uit boerderijen en land in de buurt van Vleuten en Haarzuilens— is destijds in gebracht in de stichting.
Een deel van het onroerend goed is in de loop der jaren verkocht. Uit het vermogen en de inkomsten daarvan, wordt de doelstelling van de Stichting verwezenlijkt.

“Het verleenen van geldelijke en zedelijke steun aan personen die een bestaan zoeken in het beoefenen van de schoone kunsten en wetenschappen, op welk gebied ook, daaronder ook begrepen het tooneel en dergelijke”.

Ofwel:
Het steunen van professionals (toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde) tijdens het begin van hun loopbaan.

Gelieerd aan de Van Bijleveltstichting

Naast de voorzitter die tevens de beheerder van het vermogen is, wordt het bestuur van de Van Bijleveltstichting gevormd door vertegenwoordigers van de volgende besturen:

Joost Zwagerman Essayprijs 2019,
gezocht: getalenteerde essayisten

Voor 31 juli 2019 kan er werk worden ingezonden voor de Joost Zwagerman Essayprijs. De prijs van 7.500 euro is bedoeld voor ‘aanstormend talent’: schrijvers die nog geen essay in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media.

De jury – Barber van de Pol, Manon Uphoff, Merlijn Olnon en Aleid Truijens (voorzitter) – kiest zes essays die in aanmerking komen voor de prijs en maakt deze shortlist zes weken voor de uitreiking bekend. De genomineerde essays zullen online worden gepubliceerd op www.mdnl.nl Vervolgens kiest de jury één winnaar. De jury zal zich inspannen om het winnende essay geplaatst te krijgen in een toonaangevend medium.

Inzendingen kunnen worden gemaild, als word-document of pdf, naar joostzwagermanessayprijs@gmail.com. Belangrijk: zet uw eigen naam in de bestandsnaam én in het document zelf.

Lees het volledige persbericht

Jilt Jorritsma is de winnaar van de eerste Joost Zwagerman Essayprijs 2018.