Home

De Van Bijlevelt Stichting is ontstaan op 28 februari 1947 toen mevrouw Pouwlina van Bijlevelt overleed. Haar vermogen —toen bestaande uit boerderijen en land in de buurt van Vleuten en Haarzuilens— is destijds in gebracht in de stichting.
Een deel van het onroerend goed is in de loop der jaren verkocht. Uit het vermogen en de inkomsten daarvan, wordt de doelstelling van de Stichting verwezenlijkt.

“Het verleenen van geldelijke en zedelijke steun aan personen die een bestaan zoeken in het beoefenen van de schoone kunsten en wetenschappen, op welk gebied ook, daaronder ook begrepen het tooneel en dergelijke”.

Ofwel:
Het steunen van professionals (toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde) tijdens het begin van hun loopbaan.

Gelieerd aan de Van Bijleveltstichting

Naast de voorzitter die tevens de beheerder van het vermogen is, wordt het bestuur van de Van Bijleveltstichting gevormd door vertegenwoordigers van de volgende besturen: